Kontakt

Groš d.o.o.

Koruška 12

Križevci

Telefoni: 048 682 922, 048 271 302, 048 271 303, 048 711 898

Fax: 048 711 899


Email: info@grosh.hr


Lokacija:


Veća karta

Bazeni MLADOST


Jarunska 5

Zagreb

Telefon: 01 3694 211, 01 3694 212


Fax: 01 3694 216

Email: peharcentar@grosh.hr


Lokacija:


Veća karta